Područje prava

 • Zastupanje pred sudovima, upravnim tijelima, državnim i drugim institucijama
 • Odštetno pravo
 • Izrada ugovora
 • Zemljišno-knjižno pravo i nekretnine
 • Radno pravo
 • Obiteljsko pravo
 • Nasljedno pravo i ostavinski postupak
 • Ovršno pravo
 • Regresni postupci osiguravajućih društava
 • Upravno pravo
 • Prekršajno pravo
 • Kazneno pravo